ข้อมูลทั่วไป

cropped-header_logo2.jpg

         โรงเรียนนราทร ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 33 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการโรงเรียนได้ มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชน ของชาติให้เป็นคนดีของสังคมไทย เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนภายใต้กรอบของสังคม ได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนนราทรตั้งอยู่ที่ ๕๑๐/๑๒ ซอยอ่อนนุช ๔๖ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แหวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ โทร.๐๒-๓๒๑๖๕๕๑,๐๒-๓๒๑๓๔๓๑ โทรสาร โทร.๐-๒๓๒๑-๗๘๐๙

E-mail:narthorn_school@hotmail.com, Web site:www.narathorn.com สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเปิดให้บริการ ๒ ระดับการศึกษา คือระดับอนุบาลศึกษา ( เตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ ) ระดับประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ) และเป็นโรงเรียนในเครือชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงดร.วิวัฒน์  แพร่สิริ เป็นที่ปรึกษาชมรม

 

ปฏิทินเดือนกคกับสิง

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฏาคมกับเดือนสิงหาคม

Read more

11638763_972373216148777_388056992_o

บรรยากาศภายในโรงเรียนนราทร(เครือคาทอลิก)

บรรยากาศที่ร่มรื่นสถานที่จอดรถกว้างขว้างมีสระว่ายน้ำที่ทันสมัยพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทุกๆปีเด็กนราทรจบป.6ว่ายน้ำเป็นสอบถามหรือแวะมาเที่ยวชมโรงเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  02- 3216551 #เรียนดี มีสุขภาพ เน้นมารยาท สะอาดเป็นนิจ สามารถเข้าเยี่มชมโรงเรียนได้ทาง Facebook (โรงเรียนนราทร เขตประเวศ หรือเพจ โรงเรียนนราทร เครือคาทอลิก) https://www.facebook.com/narathorn510   

Read more

1-4

โรงเรียนนราทร(เครือคาทอลิก) ได้รับคัดเลือกว่าเป็นโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนนราทร(เครือคาทอลิก) ได้รับคัดเลือกว่าเป็นโรงเรียนในฝัน ในงาน EVENTS & FAIR 2017 DREAM SCHOOL ณ Seacon Square ศรีนครินทร์ โดย ท่าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในเปิดพิธี “โครงการโรงเรียนในฝัน” มีคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัลในครั้งนั้นค่ะ  

Read more