Category Archive: กิจกรรม

ส.ค. 24

กิจกรรมวันแม่วันที่ 12 สิงหาคม 2558

อาจารย์จุติมา และคุณปุณย์จรีย์, คุณปุณณัตถ์    จิโนรส เ …

Continue reading »

ส.ค. 14

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 6

ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 &#821 …

Continue reading »

มิ.ย. 26

พิธีไหว้ครูวันที่ 19 มิถุนายน 2558

คำว่า “ไหว้ครู” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถา …

Continue reading »

มี.ค. 20

ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557

 ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนระ …

Continue reading »

ก.พ. 02

กีฬาสัมพันธ์คาทอลิค ครั้งที่ 10

กีฬาสัมพันธ์คาทอลิค ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่  24  มกราคม …

Continue reading »

ธ.ค. 22

ค่ายลูกเสือ ป.4 -ป.6

วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโ …

Continue reading »

พ.ย. 25

การมอบแท็บเล็ตให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

 

พ.ย. 11

ข่าวฝากจากฝ่ายการเงิน

กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 6 …

Continue reading »

พ.ย. 10

ประกวดกระทงเมื่อวันที่ 6 พศจิกายน 2557

ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 12 …

Continue reading »

ก.ย. 21

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เครือคาทอลิก) ครั้งที่ 12

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มเครือฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาได้ทดสอบความสามารถ

Older posts «

» Newer posts

Fetch more items