Category Archive: ข่าวประกาศ

พ.ย. 06

เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2562

45377532_586163091815649_5436718183375437824_n

 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02 – 3216551  Facebook : โรงเรียนนราทร เขตประเวศ  

เม.ย. 24

กำหนดการซื้อหนังสือ เสื้อผ้า และชำระค่าเทอม ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเปิดเทอม แบบลงเว็บ

มี.ค. 07

การเตรียมตัวสอบ National Tast : NT ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นการทดสอบวัดความสามารถของพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Tast : NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. – 14.00 น. และโรงเรียนนราทรได้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย #ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและรับนักเรียน# ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยตนเอง ทางโรงเรียนไม่ได้จัดรถรับส่งเพราะนักเรียนทุกระดับชั้นได้ปิดภาคเรียนแล้วค่ะ#ท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ# **ท้ายชี้นักเรียนอย่าลืมดินสอ 2b ด้วยนะคะ

ต.ค. 18

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” “น้ำตาไทยไหลอาบกราบพระบาท พระภัทรมหาราชา เสวยสวรรค์ แม้ชาติหน้ามีหวังอีกครั้งพลัน พลีชีพนั้นเพื่อรองบาททุกชาติไป” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนนราทร

มิ.ย. 08

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนนราทร

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนนราทร รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O –NET  ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ปุณณัตถ์ จิโนรส รองผู้อำนวยการ รับมอบรางวัล    

มี.ค. 19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบ O-Net

♥คนเก่งขอนราทร ♥ ที่สอบ  O-Net  ประจำปีการศึกษา 2557 ได้  100 คะแนนเต็ม ด.ญ.ณัฐภัทร รัชฎาภรณ์กุล O-Net วิทยาศาสตร์คะแนนเต็ม 100 ด.ช.ธนกร พรเจริญวาสน์ O-Net คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ด.ญ.ลลิตา เลิศประภาพงศ์ สอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 100  

ก.ค. 14

รับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนจำกัด …