Category Archive: ผลงานนักเรียน

มี.ค. 09

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนราทร ได้พัฒนาทักษะอ่านออก เขีย …

Continue reading »

เม.ย. 03

O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

มี.ค. 19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบ O-Net

♥คนเก่งขอนราทร ♥ ที่สอบ  O-Net  ประจำปีการศึกษา 2557 ได …

Continue reading »

ก.ค. 13

วันภาษาไทย (วิชาการนราทร)

วันภาษาไทย (วิชาการนราทร) วันที่ 29 กรกฏาคม ณ โรงเรียนน …

Continue reading »