Category Archive: ประชาสัมพันธ์

พ.ย. 06

เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2562

45377532_586163091815649_5436718183375437824_n

ก.ย. 21

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น

20657

    ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น

มี.ค. 16

Summer Coerse 61

Summer Coerse61

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นี้เจอกันนะคะนักเรียน

ส.ค. 10

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

พระราชินี แนวนอน

ก.ค. 31

“คณะผู้บริหารทำพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและนิทรรศการวิชาการ

IMG_5926

คณะผู้บริหารทำพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและนิทรรศการวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี  โรงเรียนนราทรร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยและจัดกิจกรรมเป็นประจำปี และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เม.ย. 24

กำหนดการซื้อหนังสือ เสื้อผ้า และชำระค่าเทอม ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเปิดเทอม แบบลงเว็บ

มี.ค. 07

การเตรียมตัวสอบ National Tast : NT ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นการทดสอบวัดความสามารถของพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Tast : NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. – 14.00 น. และโรงเรียนนราทรได้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย #ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและรับนักเรียน# ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยตนเอง ทางโรงเรียนไม่ได้จัดรถรับส่งเพราะนักเรียนทุกระดับชั้นได้ปิดภาคเรียนแล้วค่ะ#ท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ# **ท้ายชี้นักเรียนอย่าลืมดินสอ 2b ด้วยนะคะ

ก.พ. 18

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น

087_1 (1)

ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561  เป็นต้นไปเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษา (รับจำนวนจำกัด)ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามได้ที่ 02 – 3213431 , 02 – 321655 เรียนดี มีสุขภาพ เน้นมารยาท สะอาดเป็นนิจ       

ธ.ค. 11

กิจกรรมเข้าค่ายประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่  18   พฤศจิกายน 2559 ค่ายสวนสยาม กรุงเทพฯ สนุกสนานกันขนาดไหนต้องชมจากภาพ  

พ.ย. 16

กติกาการแข่งกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

กติกาการแข่งกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

Older posts «

Fetch more items