Monthly Archive: พฤศจิกายน 2014

พ.ย. 25

การมอบแท็บเล็ตให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

SAM_1232

 

พ.ย. 11

ข่าวฝากจากฝ่ายการเงิน

กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ถ้าท่านผู้ปกครองไม่สะดวกมาชำระที่โรงเรียนสามารถโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน “โรงเรียนนราทร” หมายเลข 104-3-00651-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาถนนศรีนครินทร์-อ่อนนุช ชำระได้ทั้งค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ และค่ารถรับ-ส่ง สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2321-6551,   0-2321-3431 โทรสาร. 0-2321-7809

พ.ย. 10

ประกวดกระทงเมื่อวันที่ 6 พศจิกายน 2557

SAM_1191

ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 12 (ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระคงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป