Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2017

ก.พ. 18

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น

087_1 (1)

ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561  เป็นต้นไปเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษา (รับจำนวนจำกัด)ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามได้ที่ 02 – 3213431 , 02 – 321655 เรียนดี มีสุขภาพ เน้นมารยาท สะอาดเป็นนิจ