«

»

ก.ย. 04

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม โดยได้ อ.จุติมา จิโนรส ผู้รับใบอนุญาติ มาเป็นประธานกล่าวบทอาศิรวาท
    ** รำถวายพระพร ทั้งระดับอนุบาล และประถมศึกษา
    ** มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนคุณแม่ตัวอย่าง
20140808_081454 20140808_082825 20140808_085115 20140808_085139 20140808_081357